Beeld

Rebounce Work-Out

Voor het hoger management van een onderneming is de twaalfdaagse Work-Out ontwikkeld. Binnen vier compacte blokken van elk drie dagen maken de deelnemers zich de essentie van Rebounce Coaching eigen. Na afloop van de Work-Out is men in staat om het geleerde direct toe te passen in hun organisatie. De vier blokken staan voor vier fasen van ontwikkeling en worden gespreid over twee maanden gegeven.

Voor het lager en middenmanagement is een minder tijds- en kostenintensief alternatief ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de basisbeginselen ook in deze laag van de onderneming zijn verankerd.