Beeld

Individuele Coaching

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om aan individuele coaching te doen. Bij belangstelling verwijzen wij naar ‘Personal Energy Coaching’, aangezien hierbij Rebounce-instrumenten en -methodes centraal staan.