Beeld

What ever you think you are, you're
all...ways more
than that!

Rebounce Coaching

De natuurlijke drang van mensen om zich verder te ontwikkelen, legt de basis voor ondernemingsgroei. De prakijk wijst uit dat organisaties zich veelal niet bewust zijn van deze groeikracht of niet weten hoe deze te ontsluiten. Rebounce Coaching is een moderne en directe managementstijl gericht op de mobilisatie van alle ter beschikking staande energie én talent. We hebben deze ontwikkeld om medewerkers bewust te maken van hun talenten als bron van ambitieuze, renderende groei.

De realisatie van congruentie in vorm van natuurlijke vitaliteit van zowel manager als medewerker staat centraal. Rebounce Coaching schept voorwaarden voor een uitdagende werkomgeving waarin oprechte belangstelling wordt gekoppeld aan doelgerichte prestatie. ‘Inspirerend en begeleidend’ in plaats van ‘sturend’ leidinggeven is dan ook de kern van Rebounce Coaching; non-hiërarchisch managen door functionele terugkoppeling, waardering en praktisch gebruik van leerervaringen. We stimuleren de manager een balans te vinden tussen respecteren en uitdagen, waarderen en prikkelen, inspireren en controleren.

Rebounce Coaching is gericht op bewustwording en afstemming van waarden, overtuigingen, normen en bijbehorende verwachtingen op individueel- en bedrijfsniveau. Daarnaast biedt het een aantal bewezen managementtools om de dagelijkse praktijk efficiënter te laten verlopen en de meest volwaardige inzet van beschikbaar talent en vermogen te realiseren. Op deze manier ontwikkelt de Rebounce Coach harmonie tussen de individuele drijfveren en de cultuur, missie en strategie van de organisatie met als ultiem doel: organisatiegroei.

Wilt u meer weten over Rebounce en wat deze kan betekenen voor de groei van individu en organisatie? Neem dan contact op met Joost van Zoelen, (020) 235 11 03.